Klimakteriets olika faser

Vilka är de?

Klimakteriets olika faser

För att gå in i förklimakteriet/klimakteriet med de bästa förutsättningarna är det viktigt att stata i tid med positiva förändringar. Stress är katastrof för kroppen och många kvinnor är stressade tidigt i livet. Att nå ut till dem som inte kommit i klimakteriet än vore det allra bästa, vi vet alldeles för lite om vad som händer i vår kropp i denna fas. 

Nedan har jag sammanställt hur de olika faserna fungerar

Fas 1 Förklimakteriet (perimenopaus)

Perimenopaus inleder klimakteriet, tiden innan din mens tar slut. Här sker de största förändringarna och många kvinnor är helt oförberedda på det.

De undrar vad som händer, är jag utbränd? Deprimerad?

I förklimakteriet kan hormonerna ställa till det rejält. Denna fas infaller vanligtvis i 40-års åldern men i vissa fall redan i 35-års åldern. Ofta förstår vi inte vad som händer för vi pratar alldeles för lite om klimakteriet och de olika faserna

Denna fas varar tills du inte haft mens på ett år, sen kommer du i menopaus. Symptomen är oftast orsakade av ett tillstånd som kallas östrogendominans, en obalans mellan östrogen och sjunkande progesteron som bland annat gör att ägglossningarna blir glesare. Det behöver inte vara att du har för mycket östrogen för det fluktuerar i förklimakteriet, utan det är balansen mellan progesteron och östrogen som blir stor när progesteronet sjunker mycket.

För att kvinnan ska förstå vad som händer i förklimakteriet och klimakteriet så är det viktigt att nå ut med information tidigt. Kvinnor behöver lära sig hur deras kropp fungerar så de kan göra det bästa av situationen och komma in i klimakteriet mer förberedda. Bara att få veta att östrogennivåerna kan åka bergochdalbana från dag till dag är bra att få veta så man får en förståelse.

Slarvar man med kost, stress och inte återhämtar sig behöver man se över det i tid så man har de bästa förutsättningarna när man kommer in i klimakteriet

Vanliga symptom/besvär:

 • Längre PMS perioder
 • Mer huvudvärk och ibland debuterande migrän
 • Irritation
 • Känsla av otillräcklighet
 • Vara uppe i varv
 • Oro & ångest
 • Humörsvängningar
 • Sömnproblem
 • Ibland ökad sexlust
 • Rikliga blödningar med järnbrist som följd
 • Kortare menscykler
 • Ömma bröst
 • Viktuppgång och svullnad
 • Sämre träningsresultat, du orkar inte på samma sätt som förut

Lätt att förväxla förklimakteriet med depression och vården har ofta dålig koll på att det kan vara förklimakteriet som spökar. Du erbjuds antidepressiva läkemedel och inget mer stöd. Sköldkörtelobalanser kan börja visa sig nu och du kan bli väldigt trött. Många kvinnor som föder barn senare i livet kan få hypotyreossymptom i samband med denna fas.

Sjunkande progesteronnivåer kan göra att du får huvudvärk/migrän. När progesteronet sjunker kan kroppen bli mer svullen. Det blir en obalans mellan östrogen och progesteron. Progesteron är avsvällande och östrogen är uppbyggande.

Sömnen blir sämre på grund av att östrogenet sjunker vi blir känsligare över lag och det håller i sig hela livet

Man kan behöva minska träningen och köra lite mindre krävande träning i varje fall i perioder

 

Varför uppstår symptom under förklimakteriet?

 • När ägglossningen börjar hoppa över oftare och inte fungerar som den ska sänker det progesteronproduktionen under lutealfasen (från ägglossning till mensen sätter i gång igen, ca 14 dagar)
 • Östrogenet blir mer och mer instabilt. De instabila hormonerna ökar stressen i kroppen
 • Stress och låga östrogennivåer skapar sämre sömn
 • Progesteron och östrogen har en antiinflammatorisk effekt, när de sjunker kan det ökar inflammationer i kroppen

Fas 2 Tiden runt Menopaus

Menopaus innebär att mensen har upphört, man ska inte ha haft mens på ett år

Under klimakteriet sjunker östrogenet till mer permanent låga nivåer vilket gör att du kan uppleva ännu fler (och ibland mer) av de vanliga klimakteriebesvären. Många kvinnor lider sig genom den här perioden eftersom de inte får den hjälp de behöver. Symptom i samband med klimakteriet är vanliga från slutet av 40-årsåldern till 50-årsåldern, och mensen kommer glesare tills den helt upphör.

Menopaus inträffar i genomsnitt vid 51-53 års ålder. Östrogen och progesteron sjunker då markant och en del kvinnor upplever kraftiga besvär under den här perioden.

Dessa två första faser går in i varandra och kan vara svårt att veta vilken man är i. Ett sätt är att ta prover på FSH och östradiol om man vill veta.

 

Vanliga symptom/besvär:

 • Ledsen ”klump i halsen”, gråter för ingenting
 • Likgiltighetskänslor och håglös
 • Depression och oro
 • Trötthet
 • Hjärndimma, svårt att tänka klart och minnesproblem
 • Minskad sexlust
 • Sug efter socker och kolhydrater
 • Värmevallningar och svettningar som kommer plötsligt
 • Dålig självkänsla
 • Sparsamt, glesare eller ingen mens
 • Muskel och ledsmärta
 • Oregelbundna hjärtslag
 • Torr hud, hår och naglar
 • Torra slemhinnor i underlivet, urinvägsinfektioner
 • Inkontinens
 • Viktuppgång

Alla kvinnor får inte besvär men omkring 70% av alla kvinnor känner av obehag i klimakteriet. För ca 10% fortsätter besvären upp i 70-års åldern och för en del slutar det aldrig. Vanligast är att det blir lugnare efter ca 5 år.

Tar du östrogentillskott kan det inte försena klimakteriet, det kan vara bra att veta.

Varför uppstår symptom under menopaus?

 • Progesteronet har sjunkit till nära noll efter som ägglossningen upphört. Östrogenet har sjunkit till strax under hälften mot vad du hade när du var yngre. En del östrogen bildas i fettväven så en anledning till att vi går upp ett par kilo i vikt under denna tid kan vara att kroppen vill öka östrogenet.
 • Testosteronet sjunker också och det påverkas av hur hög stressnivå du har, om du tränar och din kroppsvikt och fett %. Vid träning och lägre kroppsvikt och minskad stress ökar du testosteronet
 • I menopaus när äggstockarna slutar att producera hormonerna tar binjurarna över, då är det viktigt att ta hand om sig och äta bra, träna lagom och sänka stressen så binjurarna orkar producera de hormoner som behövs resten av livet

Fas 3 Efter menopaus, postmenopaus

Postmenopaus är när mensen varit borta minst ett år och sen resten av livet.

För en del kvinnor kan dock en del problem kvarstå som sömnrubbningar och torra slemhinnor, vallningar, hjärndimma.

För många kvinnor är livet efter klimakteriet någonting att se fram emot när hormonerna stabiliserat sig på en låg nivå. Inga problem med mens, preventivmedel, mer vuxentid och bättre ekonomi

Vanliga symptom/besvär:

 • Tunt hår
 • Torra ögon
 • Ben- eller ledproblem (t.ex. osteoporos & artrit)
 • Hjärt- & kärlsjukdomar
 • Torra slemhinnor i underlivet, urinvägsinfektioner

Det är minst lika viktigt här som i de andra faserna att ta hand om sig. Röra på dig, äta bra mat med bra byggstenar och stressa ner